www.ConceptDraw.com

Choke

Choke[Transformers and windings.cdl]
Choke
Choke, choke, reactor,